დისქლეიმერი

ინტერნეტ გვერდს აფინანსებს ევროკავშირი EU4Culture პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს გოეთეს ინსტიტუტი, ჩეხეთის ცენტრები, დანიის კულტურის ინსტიტუტი და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი.


აღნიშნული ინტერნეტ გვერდი შეიქმნა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს და არ ასახავს ევროკავშირის შეხედულებებს.