• „ერთი დღე კოლხეთში“

    „ერთი დღე კოლხეთში“

    ევროკავშირის პროექტის „EU4Culture“ სტუდენტთა ინოვაციების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული იდეა – ,,ერთი დღე კოლხეთში“. ახალი ცოდნის შექმნის, სწავლისა და კვლევის ინტეგრაციის გზით, პროფესორებისა და სტუდენტების ერთობლივი ჩართულობით განხორციელდა ინტერდისციპლინური კვლევა. პროექტის მიზანია, ახალგაზრდების მხარდაჭერა, სტუდენტების სამეცნიერო პოტენციალის ზრდა, სტუდენტებში სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის პოპულარიზაცია, სტუდენტებში შემოქმედებითი უნარების განვითარება. პროექტი ემსახურება სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობით მიღებული შედეგების გამოყენებას,…