კონკურსი „ზუგდიდის შემოქმედებითი სივრცეებისა და კლასტერების განვითარება“

👇 დამატებითი ინფორმაცია და ფორმულარები, იხილეთ შემდეგ ბმულებზე:

📌კონკურსის დებულება: https://rb.gy/62nl3o

📌კონკურსის პირობები და დაფინანსების წესი: https://rb.gy/jiislc

📌 დანართი N1 – განცხადების ფორმა: https://rb.gy/9ghr2y

📌 დანართი N2 – საპროექტო განაცხადი: https://rb.gy/7rnnug

📌დანართი N3 – დაზუსტებული ინფორმაცია: https://rb.gy/i59csf

📌 დანართი N4 – შესრულების ანგარიში: https://rb.gy/1iv3l7

✨ გისურვებთ წარმატებას!