ტრენინგ-სემინარების პრაქტიკული ნაწილი თემებზე: „შემოქმედებითი და სამეწარმეო განათლება“ და „პერსონალური და ორგანიზაციული უნარ-ჩვევების განვითარება“

🇪🇺🇬🇪 დღეს, 4 დეკემბერს, ზუგდიდის შემოქმედებითი ინკუბატორის ბაზაზე, ტრენინგ-სემინარების პრაქტიკული ნაწილი თემებზე: „შემოქმედებითი და სამეწარმეო განათლება“ და „პერსონალური და ორგანიზაციული უნარ-ჩვევების განვითარება“, პირველი შეხვედრა გაიმართა ფიზიკურ ფორმატში.

🇪🇺🇬🇪 პარალელურ რეჟიმში, ონლაინ ჩართული იყო შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები.