ტრენინგი თემაზე “NFT-ის საფუძვლები”

14-15 დეკემბერს, ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა ტრენინგი “NFT-ის საფუძვლების“ თეორიული ნაწილის პირველი ეტაპი.

Web 1.0 (The Static Web); Web 2.0 (The Social Web); Web 3.0 (The Semantic Web or Decentralized Web) გაცნობასა და მიმოხილვას დაეთმო პირველი ეტაპი. ასევე, NFT ტექნოლოგიის იდენტიფიცირებას, როგორც კულტურის ალტერნატიული სფერო; როგორ მუშაობს NFT-ები; NFT-ის გამოყენების შემთხვევების მაგალითები და სხვა. ტრენინგ-სემინარს უძღვებოდა ტრენერი სალომე ჭინჭარაული. შეხვედრას ესწრებოდა 15 სტუდენტი.

🇪🇺🇬🇪 ზუგდიდის შემოქმედებითი ინკუბატორის ფარგლებში მიმდინარეობს პროექტი „შემოქმედებითი ინკუბატორი და იდეების ლაბორატორია, რომელიც ხორციელდება ა(ა)იპ პროფესიული უნარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისა და ა(ა)იპ „ქრიეითივ სპარკ“-ის მიერ და ემყარება ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგიას, რომელიც შემუშავებული და დამტკიცებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „EU4Culture“ ფარგლებში.